Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Közép és főiskolák képes leírás - Szolnok.tlap.hu
részletek »

Közép és főiskolák - Szolnok.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: szolnok.tlap.hu » Közép és főiskolák
Keresés
Találatok száma - 7 db
Baross Gábor Gépipari, Közlekedési Tagintézmény

Baross Gábor Gépipari, Közlekedési Tagintézmény

Az iskola névadójáról: Országgyűlési képviselő, miniszter. A középiskolát Léván a piaristáknál, Győrben és Esztergomban a bencéseknél végezte. Érettségi után Pesten beiratkozott a jogi egyetemre, és 1871-ben ügyvédi oklevelet szerzett. 1872-ben Trencsén megye aljegyzőjévé választották, 1874-ben főjegyző és árvaszéki ülnök lett. 1875-ben a Szabadelvű Párt színeiben mandátumot szerzett az országgyűlési választásokon. Nagy energiával vett részt a bizottsági munkákban, számtalan módosító indítvány nyújtott be a közoktatással, közigazgatással, közegészségüggyel kapcsolatos törvényjavaslatokhoz. Több éven keresztül ő töltötte be a jegyzői tisztet is. Tisza Kálmán miniszterelnök méltányolva Baross Gábor képességeit és szorgalmát 1883. március 30-án kinevezte a közlekedési minisztérium államtitkárává. Kemény Gábor visszavonulása után, 1886-ban a tárca irányítását is átvehette. Baross Gábor nevéhez fűződik a vasútvonalak nagy részének államosítása és továbbfejlesztése, a magyar nyelv kötelezővé tétele a MÁV személyi állománya részére, a vagon és mozdonypark növelése, valamint a vasúti zónatarifa bevezetése...

Repülő és Légvédelmi Intézet

Repülő és Légvédelmi Intézet

Az iskola történetéből: Szolnok város kedvező katonaföldrajzi adottságai (az ország centrumában), nem utolsó sorban katonai, sőt katonai repülési hagyományai indokolhatták a repülőkiképző bázis Szolnokra telepítését. (1939-ben indult, de csak 1944 közepén fejeződtek be a szolnoki katonai repülőtérrel kapcsolatos építkezések.) Az első növendék csoport elméleti képzése 1949 januárjában indult be kb. 170 növendékkel, majd februárban már a gyakorló repülő kiképzés is megkezdődhetett. 1949. március 6-án (az 1849-es szolnoki csata centenáriumi ünnepségeinek keretében) Szolnok városa csapatzászlót adott az 1. Honvéd repülő kiképző osztálynak. Miután ez az egység képezte a későbbi hajózó tiszti iskola magvát, e zászló vált az iskola első csapatzászlajává. Ugyanekkor Budaörsön megkezdődött egy repülő tiszthelyettes utánképző tanfolyam, a muszaki utánpótlás biztosítására. Ha figyelembe vesszük, hogy 1948. december 1-én HM közvetlenként már megalakult a repülő Szemlélőség is, melynek parancsnoka (Zalka András mérnök ezredes) a Honvéd Vezérkar főnök útján a légierő parancsnoka funkcióját látta el, kijelenthetjük, hogy lényegében ismét megalakult a Honvédség légiereje...

Szolnoki főiskola

Szolnoki főiskola

Rektori köszöntőből: Tisztelettel köszöntöm az olvasót, legyen bár főiskolánk iránt érdeklődő jelenlegi vagy reménybeli hallgatónk, munkatársunk, együttműködő partnerünk! A Szolnoki Főiskola alapítója hivatalosan a magyar állam, képviseletében az Országgyűlés. Alapítói azonban - mert nélkülük ez az intézmény nem létezhetne - azok az egykori önálló főiskolák is, amelyek csaknem 30, illetve 20 éve az Alföld szívében kihelyezett tagozatot létesítettek. Köszönet és tisztelet illeti meg tehát az alapítókat: az egykori budapesti Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskolát és az egykori budapesti Külkereskedelmi Főiskolát. Alapítói azonban ennek a főiskolának mindazok a lokálpatrióták is, akik - a szolnoki civiltársadalom képviselőiként vagy magas állami hivatalokba jutva - minden követ megmozgattak annak érdekében, hogy az egykoron egyetemi karát elengedő Szolnoknak ismét legyen önálló felsőoktatási intézménye. Sokan akarták ezt, sokan tettek is érte, sokak örömére lett is Szolnokon önálló főiskola...

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola

Az iskola történetéből: A vendéglátásban dolgozók iskolarendszerben történő képzése Szolnokon 1895-ben, a kereskedelmi tanulók képzése 1896-ban kezdődött. Városunkban a Kereskedelmi Társulat szervezte meg a kereskedelmi tanonciskolát és a női kereskedelmi tanfolyamot. Az iskola szakképzettséget azonban nem adott, mivel a kereskedői tevékenység nem volt vizsgához kötve. A vendéglátásban dolgozó tanoncok sikeres mestervizsga alapján mesterlevelet kaphattak. Szolnokon 1954. szeptember 1-jén alakult meg a szakmunkásképző iskolánk elődje Kereskedelmi Tanulóiskola néven az akkori Közgazdasági Technikumban. Igazgatója Kemény László volt. A tanulók létszáma csak 48 fő volt. Hamarosan azonban ez a létszám növekedett, így a szakmunkásiskola átköltözött a Guszman-kertbe. Az iskola akkori igazgatója Borbély Mihály volt. Az iskola egyre népszerűbbé vált. Mivel a felnőttek képzését is magára vállalta, több helyen volt fiókiskolája. Az iskola neve 1969-ben egy új törvény alapján Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző Iskola lett. A tanulók létszáma 300 fő fölé emelkedett...

Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola

Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola

Intézményünkben 1962. szeptember 1-jén kezdődött el a tanítás. A gimnáziumi képzés mellett - többszöri profilváltást követően - leghosszabb ideig egészségügyi szakképzés folyt. Jelenleg humán szakközépiskolai oktatás történik. Az általános gimnáziumi képzés 1974-től ének-zene tagozattal bővült. 1985-től 1996-ig az iskolához kollégium is tartozott. A tehetséges vidéki tanulók számára az iskolai és a kollégiumi nevelőhatások együttesen biztosították a továbbtanulási esélyeket. Jelenleg a Városi Kollégiumban lakik vidéki tanulóink egy része A Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola négy évfolyamos iskolaszerkezettel működik. 1988-tól megújult képzési irányokkal és tartalommal gazdagodott iskolánk. Kísérleti jelleggel az intézmény bekapcsolódott társadalomtudományos integrációs programba, amely az iskola egyik legnépszerűbb és legeredményesebb képzési iránya lett. Emellett emelt szintű matematika - informatika, nyelvi gimnáziumi képzés, illetve a korábbi világbanki program alapján PHARE támogatású humán szakközépiskolai képzés indult, mely profil utolsó évfolyama a 2010/2011-es tanévben végez...

Varga Katalin Gimnázium

Varga Katalin Gimnázium

A Varga Katalin Gimnázium elődjét 1930-ban alapították Bánffy Katalin Leánylíceum néven, majd az 50-es évek elején kapta a Varga Katalin Gimnázium nevet. Jelenleg 4 évfolyamos gimnáziumként 14-18 éves tanulókat (lányokat és fiúkat) készít fel a felsőfokú továbbtanulásra, kiemelt figyelmet fordítva a tanulói személyiségfejlesztésre. Az 1971-től kezdődő önálló fakultációs kísérlet az eltérő képességek és tehetségek fejlesztésének pedagógiai programja lett. 1977-78-ban az iskola. - Magyarországon egyedüliként - UNESCO-kutatás helyszíne volt. 1986-tól a megye pedagógus-továbbképzését segítő bázisiskolai megbízást kaptunk, ezáltal lehetőséget biztosítottunk arra, hogy az érdeklődő szakemberek megismerhessék sajátos iskolai rendszerünket. Az 1988-ban indított magyar-angol két tannyelvű oktatás iskolánk egyedi programja, melynek országos elismeréséhez diákjaink sikerei nagymértékben hozzájárultak. A két tannyelvű program célja a magas szintű angol nyelvtudás megszerzése. Ennek érdekében a matematika, történelem, fizika, biológia angol nyelvű tanulása a szaknyelv elsajátítását eredményezi...

Vásárhelyi Pál Közgazdasági és Idegenforgalmi Szki.

Vásárhelyi Pál Közgazdasági és Idegenforgalmi Szki.

Az iskola névadójáról: 1795. március 25-én született Szepes-Olasziban. Édesapja az ottani evangélikus egyház kántortanítója volt. Az a székely törzs, amelyből ősei eredtek, Kun László királytól kapta adományképpen Aranyosszéket. A törzs egyik családja Kézdivásárhelyen telepedett le, és ezt a nevet vette fel. Vásárhelyi Pál elemi iskoláit szülőfalujában végezte. A miskolci algimnáziumi tanulmányait kitűnő eredménnyel fejezi be, majd Eperjesen filozófiát tanul, és végleg eldönti, hogy mérnök lesz. Az ehhez szükséges gyakorlati ismeretek elsajátítása céljából Borsod megye alispánja mellett mérnökgyakornoki állást vállal, majd a pesti egyetem mérnöki karán 1816. november 20-án diplomát szerez. A fiatal mérnök két esztendőn át Zemplén, illetve Veszprém megyében tölti gyakorlatát, majd 1819-ben a helytartótanács a Tisza, a Körös és a Berettyó vízrajzi felvételéhez nevezi ki napidíjas segédmérnöknek. 1821-ben megnősült, feleségül vette Szentmiklósi Sebők Máriát, Jász-Nagykun-Szolnok megye főorvosának leányát. E házassággal nemcsak egy életre szóló családi boldogságát alapítja meg, de megteremti az elszakíthatatlan láncot a Tiszatájjal, a mi megyénkkel is...

Tuti menü