Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Általános Iskolák képes leírás - Szolnok.tlap.hu
részletek »

Általános Iskolák - Szolnok.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: szolnok.tlap.hu » Általános Iskolák
Keresés
Találatok száma - 5 db
Belvárosi Általános Iskola

Belvárosi Általános Iskola

Iskolánk hírnevét az alapfokú képzésben nyújtott megbízható, színvonalas pedagógiai munka alapozta meg. Célunk a modern kor elvárásainak megfelelő nyelvi, kommunikációs, matematikai készségekkel rendelkező tanulók kibocsátása, akik használható ismeretekkel rendelkeznek. Mindezzek érdekében stratégiai célunk a minőség biztosítása, amely olyan szolgáltatást nyújt, amivel partnerei maximálisan elégedettek. Az intézményben évek óta kiemelten kezeljük, és magasabb óraszámban oktatjuk a matematikát, idegen nyelvet, számítástechnikát és a testnevelést. A matematikát, idegen nyelvet nívó csoportban tanítjuk. A mindennapos testnevelés fokozatos bevezetése mellet továbbra is célunk az élsport utánpótlásának nevelése, az 1.-2. évfolyamon az úszásoktatás biztosítása. Tanórán kívüli tevékenységünk sora évről évre bővül, újabb lehetőségeket kínál az igények kielégítésére. Pl.: Ádám Jenő Művészeti Iskola, Alapfokú Zeneiskola kihelyezett foglalkozásai, a Oxford magánnyelviskola angol nyelvi órái, 2003. szeptemberétől pedig alapfokú művészeti oktatás is folyik intézményünkben.

Fiumei Úti Általános Iskola

Fiumei Úti Általános Iskola

A Fiumei Úti Általános Iskola Szolnok város egyik legnagyobb oktatási intézménye. Az iskola kiemelt feladatának tartja, hogy felkészítse tanulóit a továbbtanulásra, s elősegítse, hogy a gyerekek elsajátítsák a mindennapokhoz szükséges alapvető ismereteket. Azt vallja, hogy a jövő kulcsa a biztos tudás, amit minden gyerek megszerezhet a képességeihez mérten. Az iskola címerében a földgömbön álló kis herceg jelképezi a nyugodt, aktív munkára serkentő légkört, a türelmes, szeretetteljes, de fegyelmet tartó, nevelő célzatú tanár - diák kapcsolatot. Iskolánk udvarán áll Szöllősi Enikő budapesti szobrászművész Kis Herceg szobra. A gyermekek kedvenc találkahelye a szobor körül kialakított park. Sokan mágikus erőt tulajdonítanak a szobornak, így dolgozat vagy feleltetés előtt megsimogatják a rókát, hogy az szerencsét hozzon.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Az iskola történetéből: Az intézmény 1869-ben alakult, mint 'nagyvárosi elemi fiú tanoda'. Az iskola a 2877. helyrajzi számú házban kezdte meg működését, amely épület a mai iskola területén volt, amit a város 500 koronáért vásárolt meg a közösség javára. 1877-től vezették be az iskolai tanrendet, ettől kezdve az iskola nagyvárosi tanodaként működött, ahol fiúk és lányok elemi oktatása folyt. Az intézményt 1898-ban államosították, és akkor lett állami népiskola. Egy 1903-as birtoklap bizonyítja, hogy bővítették az iskola területét, és feltehető, hogy az iskolának volt egy kihelyezett tagozata is a Petőfi út 5. sz. alatt. Az épületet mai formájában 1910-ben építették. Az iskolának az idők során több nevet is adtak. Az 1800-as években az utcáról ahol az épület állt, Bárány úti iskolának nevezték, de hívták Nagyvárosi, Czakókerti iskolának is. Abban az időben a városnak ebben a kerületében nagy gyümölcsös és szőlőskertek voltak, innen ered az elnevezés. Rákóczi nevét az iskola szintén az utca nevéből vette át. De hogyan lett a Bárány útból Rákóczi út? 1906-ban létrejött egy olyan országos mozgalom, mely Rákóczi, Bercsényi és társai hamvainak hazahozatalát oly módon kívánta megünnepelni, hogy tiszteletükre a fontosabb utcákat róluk nevezte el. Így lett a Bárány útból Rákóczi út. Az intézmény 1898 után hat osztályos elemi népiskola lett. Érdekes adat, hogy a két világháború között

Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola

Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola

Az általános iskola célja: a teljes embert megalapozni. Zene nélkül nincs teljes ember... Jó mérnök, vegyész stb. lehet valaki, ha tizenöt éves koráig rá sem gondol. De zeneértő nem lehet, ha hatéves korában (s játékosan még előbb) nem kezdik rendszeresen nyitogatni-gyakorolni a fülét... A zene ügye az általános iskolában nem is a zene ügye elsősorban. Közönségnevelés=közösségnevelés. Kodály Zoltán zenei nevelési koncepciója ma a magyar zenei köznevelés alapját jelenti, jelentős szerepe van a szakoktatásban is. Ezek az alapelvek fokozatosan alakultak ki, fogalmazódtak meg és mentek át a gyakorlatba, azután, hogy a zeneszerző figyelme 1925 táján a zenepedagógia felé fordult...

Szandaszőlősi Általános Iskola

Szandaszőlősi Általános Iskola

Intézményünk a Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szolnok Megyei Jogú Város központjától távol eső, 8 ezer lakost számláló lakóterület egyetlen oktatási - nevelési - művészeti - művelődési - kulturális - szabadidős -és sportközpontja, amely a lakóterület valamennyi lakóját megszólítja, igényeit igyekszik kielégíteni. Alapvetőnek tekintjük, hogy a hármas intézmény együttes tartalmi és gazdálkodási sajátosságai megőrzése mellett egymást erősítve működjön használói megelégedésére. A 8 évfolyamos iskola legfőbb feladatának tekinti valamennyi idejáró gyermek felkészítését képességeinek megfelelő továbbtanulásra. Ezt szolgálja a tanulásszervezési eljárások sokszínűsége. Jelentős célkitűzésünk, hogy a gyerekek érezzék: különböző közösségekhez tartoznak; és legyenek képesek egyéni értékrendjük megőrzésével közösségi normák kialakítására, e normák szerinti együttélésre. Kiemelt feladatunknak tekintjük a közösség formálását az egyén személyiségének tiszteletben tartásával. Törekszünk az iskolahasználók igényeinek, elégedettségének folyamatos nyomon követésére...

Tuti menü